Aktivni projekti

Vojvođanski IKT klaster udružio je snage sa nekim od najjačih evropskih igrača kako bi podigli svest i podržali evropski cilj da bude vodeći globalni centar za nauku i privredu, uklonili prepreke inovacijama i pojednostavili put da javni i privatni sektor rade zajedno na razvoju tehnologija i pružanju usluga.

Interreg Danube: CapTTict

Jačanje kapaciteta za transfer tehnologije, izgradnju preduzeća i inovacije u oblasti IKT. Projekat se bavi nedostatkom sinergije, saradnje i razmene između aktera u transferu znanja i inovacijama za efektivnu valorizaciju rezultata istraživanja.

VIŠE INFORMACIJA

Horizon Europe: EINSTEIN

Inicijativa izvrsnosti za teranostiku zasnovanu na nutritivnoj hrani za zdravo evropsko društvo. Projekat će koristiti trans- i multidisciplinarni pristup za povećanje znanja i tehnologija u organskoj proizvodnji useva sa poboljšanim nutritivnim i bioaktivnim svojstvima (nutrikulture) za ishranu ljudi, koji će se koristiti i kao sirovina za proizvodnju hranljivih sastojaka, senzora i mikrofluidnih čipova.

VIŠE INFORMACIJA

Portfolio Projektne Kancelarije

Gradimo dugoročne odnose zasnovane na POVERENJU i KVALITETU, unoseći stručnost, iskustvo i posvećenost u svaki projekat! Projektna kancelarija ima dve odvojene funkcije: pružalac usluga malim i srednjim preduzećima, i partner za dijalog lokalnim samoupravama, Vladi, EU i drugim donatorima.

PREUZMITE PREZENTACIJU VOICT PROJEKATA

EU, bilateralni i nacionalni projekti koje smo do sada realizovali vredni su više od 27 miliona evra.

VOICT aktivno traži načine da sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama ka zajedničkim ciljevima. Uvek smo u potrazi za novim partnerima i mogućnostima.