Aktivni projekti

Vojvođanski IKT klaster udružio je snage sa nekim od najjačih evropskih igrača kako bi podigli svest i podržali evropski cilj da bude vodeći globalni centar za nauku i privredu, uklonili prepreke inovacijama i pojednostavili put da javni i privatni sektor rade zajedno na razvoju tehnologija i pružanju usluga.

H2020 – WBC-RRI.NET

Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems. International project funded by Horizon2020 programme that aims to embed Responsible Research and Innovation in Western Balkan Countries and to enhance Self-Sustaining R&I Ecosystems.

VIŠE INFORMACIJA

H2020 PUZZLE

Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service. PUZZLE will implement a highly usable cybersecurity, privacy and data protection management marketplace targeted at SMEs&MEs, and brings together multidisciplinary competences and resources from the academia, industry and research community focusing on digital community.

VIŠE INFORMACIJA

Portfolio Projektne Kancelarije

Gradimo dugoročne odnose zasnovane na POVERENJU i KVALITETU, unoseći stručnost, iskustvo i posvećenost u svaki projekat! Projektna kancelarija ima dve odvojene funkcije: pružalac usluga malim i srednjim preduzećima, i partner za dijalog lokalnim samoupravama, Vladi, EU i drugim donatorima.

PREUZMITE PREZENTACIJU VOICT PROJEKATA

EU, bilateralni i nacionalni projekti koje smo do sada realizovali vredni su 23 miliona evra.

VOICT aktivno traži načine da sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama ka zajedničkim ciljevima. Uvek smo u potrazi za novim partnerima i mogućnostima.