Projektna kancelarija

Počeci

Nekoliko EU programa je otvoreno za aplikante iz Srbije, a najvažniji programi za srpski informatički sektor su:

Broj aplikacija iz Srbije i njihov procenat uspešnosti variraju od programa do programa. Naročito je teško za MSP da pristupe dostupnim fondovima. Srpska MSP često nemaju saznanja o dostupnosti ovih programa podrške, a administrativni zadaci i izazovi na putu do njih su prilično teški (ili se takvim čine). U svakom slučaju, nedostaje struktura podrške za MSP u ovom procesu.

Sektor informacionih tehnologija je najdinamičniji i sa najviše izgleda za razvoj u celokupnoj srpskoj privredi. Ovo se vidi i po komparativno velikom broju aplikacija za EU sredstva. Ipak, jedan od najvećih izazova za MSP u ovom sektoru je nedostatak institucionalne podrške. VOICT je jedna od organizacija koje u ovom sektoru pružaju istinsku podršku preduzećima, svojim članicama.

Nastanak

Radi obezbeđenja podrške MSP u IT sektoru u procesu pristupa EU programima, VOICT se udružio sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – GIZ. Cilj ove saradnje je bio razvoj interne uslužne jedinice sa kompetencijama i kapacitetom za uspešno apliciranje za EU fondove. Ova jedinica je dobila naziv Projektna kancelarija, a njene usluge su dostupne kako VOICT članicama, tako i eksternim klijentima.

Cilj uspostavljanja Projektne kancelarije je podrška klasteru u četiri oblasti:

 • Unapređenje portfolija usluga klastera za trenutne i buduće članice.
 • Podrška klijentima klastera u pristupanju EU programima i izgradnji znanja i veština u ovoj oblasti.
 • Jačanje veza između istraživača i poslovne zajednice.
 • Smanjenje zavisnosti klastera od bilateralnih donatora putem generisanja projekata i za klaster.

Kroz svoje aktivnosti, Projektna kancelarija sakuplja koliko je god moguće informacija o izazovima i prilikama za MSP u EU programima i njihovim procedurama apliciranja. Ove informacije se koriste kako za unapređenje samih tih programa, tako i za poboljšanje uslova i okvira za ovu vrstu posla u Srbiji.

Ukratko, Projektna kancelarija ima dve funkcije:

 1. Usluge za MSP
 2. Partner u dijalogu sa državnom upravom, EU i drugim donatorima

Model

U cilju obezbeđenja održivosti, napravljen je detaljan poslovni plan i studija slučaja, a troškovi rada Projektne kancelarije treba da budu pokriveni naplatom usluga i drugim prihodima.

Potražnja za uslugama i angažmanom VOICT Projektne kancelarije može da se kategorizuje u dve grupe:

 1. Interni korisnici / klijenti
  •  VOICT članice
 2. Eksterni korisnici / klijenti
  • Kompanije (iz Srbije i iz drugih zemalja)
  • Drugi klasteri (iz Srbije i međunarodni)
  • Uspešni projekti (stvaranje poslovnih prilika za članice kroz njihovo pozicioniranje kao provajdera IT rešenja i usluga)
  • Lokalne (javne) samouprave (fokus na e-upravi, IT rešenjima itd.)
  • Javna preduzeća

Portfolio usluga i katalog

Projektna kancelarija nudi sledeći katalog usluga koji obezbeđuje, zajedno sa modelom naplate za svaku od usluga, osnove za ponudu i naplatu svih usluga i obuka. Naravno, za članice Vojvođanskog IKT klastera ove usluge su ili besplatne ili uz minimalnu naknadu, dok za treće strane postoje komercijalni cenovnici.

Pregled aktivnosti Projektne kancelarije – lista međunarodnih i nacionalnih projekata, sa njihovim statusom i finansijskim podacima:

 

# Naziv projekta Izvor finansiranja
22 CappTTict – Enhancing capacities for technology transfer, company building and innovations in the field of ICT Interreg Transnational Danube Programme
21 EINSTEIN – Excellence initiative for nutrifood-based theranostics for healthy European society Horizon Europe
20 WBC-RRI.NET – Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining
R&I Ecosystems
HORIZON2020
19 PUZZLE – Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service HORIZON2020
18 BLOCK.IS – Blockchain Innovation Spaces builds an open and collaborative cross-border,
cross-sectoral innovation ecosystem in three sectors: agrifood, logistics and finance
HORIZON2020
17 CHECK-IT – Establishing innovation-technology platform “Checkpoint IT the Community Interreg-IPA CBC
Hungary-Serbia
16 DA-SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership
in Danube Region
Danube Transnational
Programme
ERDF, IPA, ENI
15 KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector HORIZON2020
14 FRACTALS – Future Internet Enabled Agricultural Applications in Balkans FP7
13 Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration – iDEA Lab TEMPUS
12 STudent EnterPrize University Project – STEP UP TEMPUS
11 Enterprize-University partnership – towards better employability – ENTE TEMPUS
10 DBE – Digital Business Ecosystem FP7
09 ED4ICT – European Bridges for the ICT Entrepreneurship Experience Sharing FP7
08 KA3 – Sustain the COMunity Knowledge through the ICT / ICT.COM Life Long Learning Programme
07 Enterprize-University partnership – towards better employability – ENTE TEMPUS
06 Center of Excellence USAID
05 Cluster Academy RSEDP2
04 ConnecIT IPA CBC CRO-SRB
03 PPP4BroadBand – Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP model IPA SouthEastEurope (SEE)
02 CompComp – Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building IPA CBC HU-SRB
01 CIRENECross-border ICT Research Network IPA CBC HU-SRB

 

Nacionalni projekti

 

23 DanubeIT konferencija i poslovni susreti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
24 Studija izvodljivosti za izgradnju Internet Xchange optičke infrastrukture za članice klastera Nacionalna agencija za regionalni razvoj
25 Sufinansiranje EU projekata i podrška klasterizaciji Vlada AP Vojvodine
26 Studiraj IT RNIDS 4PI
27 SoftBizz RNIDS 4PI
28 Informatika na TV Digitalna Agenda
29 Sufinansiranje EU projekata (dva prekogranična projekta iz HU-SRB programa) Vlada AP Vojvodine
30 Jačanje kapaciteta Projektne kancelarije Vlada AP Vojvodine
31 Priprema i štampa VOICT promo materijala za CeBIT sajam Vlada AP Vojvodine
32 Unapređenje postojećeg sistema video nadzora Grada Novog Sada – pilot projekat Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
33 Razvoj šest kurikuluma za treninge na Klaster Akademiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
34 Projekat podrške novo-uspostavljenim klasterima u 2010 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR

 

     
  Ukupna vrednost svih projekata €27.744.110,33
  Ukupna sredstva za klaster iz svih projekata €1.579.036,99