Projektna kancelarija

po1-600x360

Počeci

Nekoliko EU programa je otvoreno za aplikante iz Srbije, a najvažniji programi za srpski informatički sektor su:

 • Konkurentnost preduzeća i MSP (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) – COSME
 • Horizon 2020, kao naslednik EU Sedmog okvirnog istraživačkog programa 2007-2013 (FP7)
 • Dunavska Strategija
 • Erasmus Plus, Program za obrazovanje, omladinu i sport

Međutim, broj aplikacija iz Srbije i njihov procenat uspešnosti variraju od programa do programa. Naročito je teško za MSP da pristupe dostupnim fondovima. Srpska MSP često nemaju saznanja o dostupnosti ovih programa podrške, a administrativni zadaci i izazovi na putu do njih su prilično teški (ili se takvim čine). U svakom slučaju, nedostaje struktura podrške za MSP u ovom procesu.

Sektor informacionih tehnologija je najdinamičniji i sa najviše izgleda za razvoj u celokupnoj srpskoj privredi. Ovo se vidi i po komparativno velikom broju aplikacija za EU sredstva. Ipak, jedan od najvećih izazova za MSP u ovom sektoru je nedostatak institucionalne podrške. VOICT je jedna od organizacija koje u ovom sektoru pružaju istinsku podršku preduzećima, svojim članicama.

Nastanak

Radi obezbeđenja podrške MSP u IT sektoru u procesu pristupa EU programima, VOICT se udružio sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – GIZ. Cilj ove saradnje je bio razvoj interne uslužne jedinice sa kompetencijama i kapacitetom za uspešno apliciranje za EU fondove. Ova jedinica je dobila naziv Projektna kancelarija, a njene usluge su dostupne kako VOICT članicama, tako i eksternim klijentima.

POAnalizaSRJPG

Cilj uspostavljanja Projektne kancelarije je podrška klasteru u četiri oblasti:

 • Unapređenje portfolija usluga klastera za trenutne i buduće članice.
 • Podrška klijentima klastera u pristupanju EU programima i izgradnji znanja i veština u ovoj oblasti.
 • Jačanje veza između istraživača i poslovne zajednice.
 • Smanjenje zavisnosti klastera od bilateralnih donatora putem generisanja projekata i za klaster.

Kroz svoje aktivnosti, Projektna kancelarija sakuplja koliko je god moguće informacija o izazovima i prilikama za MSP u EU programima i njihovim procedurama apliciranja. Ove informacije se koriste kako za unapređenje samih tih programa, tako i za poboljšanje uslova i okvira za ovu vrstu posla u Srbiji.

Ukratko, Projektna kancelarija ima dve funkcije:

 1. Usluge za MSP
 2. Partner u dijalogu sa državnom upravom, EU i drugim donatorima

Model

POshemaSR

U cilju obezbeđenja održivosti, napravljen je detaljan poslovni plan i studija slučaja, a troškovi rada Projektne kancelarije treba da budu pokriveni naplatom usluga i drugim prihodima.

Potražnja za uslugama i angažmanom VOICT Projektne kancelarije može da se kategorizuje u dve grupe:

 1. Interni korisnici / klijenti
  • VOICT članice
 2. Eksterni korisnici / klijenti
  • Kompanije (iz Srbije i iz drugih zemalja)
  • Drugi klasteri (iz Srbije i međunarodni)
  • Uspešni projekti (stvaranje poslovnih prilika za članice kroz njihovo pozicioniranje kao provajdera IT rešenja i usluga)
  • Lokalne (javne) samouprave (fokus na e-upravi, IT rešenjima itd.)
  • Javna preduzeća

Portfolio usluga i katalog

Projektna kancelarija nudi sledeći katalog usluga koji obezbeđuje, zajedno sa modelom naplate za svaku od usluga, osnove za ponudu i naplatu svih usluga i obuka. Naravno, za članice Vojvođanskog IKT klastera ove usluge su ili besplatne ili uz minimalnu naknadu, dok za treće strane postoje komercijalni cenovnici.

PortfolioUslugaPK

Pregled aktivnosti Projektne kancelarije  – lista međunarodnih i nacionalnih projekata, sa njihovim statusom i finansijskim podacima:

# Naziv projekta Izvor finansiranja
Međunarodni projekti
1 CIRENE – Cross-border ICT Research Network IPA CBC HU-SRB
2 CompComp – Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building IPA CBC HU-SRB
3 PPP4BroadBand – Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP model IPA SouthEastEurope (SEE)
4 ICT ICE – ICT Innovation Clustering and Entrepreneurship IPA SouthEastEurope (SEE)
5 ConnecIT IPA CBC CRO-SRB
6 CHET – Cooperation Hub for Engineering Technologies IPA CBC CRO-SRB
7 SmartCities CIP ICT-PSP
8 Cluster Academy RSEDP2
9 Center of Excellence USAID
10 E-parliament – the way to improving democratic processes SIDA
11 DBE – Digital Business Ecosystem FP7
12 ED4ICT – European Bridges for the ICT Entrepreneurship Experience Sharing FP7
13 KA3 – Sustain the COMunity Knowledge through the ICT / ICT.COM Life Long Learning Programme
14 Enterprize-University partnership – towards better employability – ENTE TEMPUS
15 STudent EnterPrize University Project – STEP UP TEMPUS
16 Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university – industry collaboration – iDEA Lab TEMPUS
17 FRACTALS – Future Internet Enabled Agricultural Applications in Balkans FP7
18 KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector Horizon2020
19 DA-SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region Danube Transnational Programme. ERDF, IPA, ENI
20 CHECK-IT – Establishing innovation-technology platform “Checkpoint IT the Community Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
21 Block.IS – Catalyzing Blockchain Innovation Horizon2020
22 PUZZLE – Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service Horizon2020
23 WBC-RRI.NET – Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems Horizon2020
Nacionalni projekti
24 Projekat podrške novo-uspostavljenim klasterima u 2010 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
25 Razvoj šest kurikuluma za treninge na Klaster Akademiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
26 Unapređenje postojećeg sistema video nadzora Grada Novog Sada – pilot projekat Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – MERR
27 Priprema i štampa VOICT promo materijala za CeBIT sajam Vlada AP Vojvodine
28 Jačanje kapaciteta Projektne kancelarije Vlada AP Vojvodine
29 Sufinansiranje EU projekata (dva prekogranična projekta iz HU-SRB programa) Vlada AP Vojvodine
30 Informatika na TV Digitalna Agenda
31 SoftBizz RNIDS 4PI
32 Studiraj IT RNIDS 4PI
33 Sufinansiranje EU projekata i podrška klasterizaciji Vlada AP Vojvodine
34 Studija izvodljivosti za izgradnju Internet Xchange optičke infrastrukture za članice klastera Nacionalna agencija za regionalni razvoj
35 DanubeIT konferencija i poslovni susreti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupna vrednost svih projekata
€23,549,375.93
Ukupna sredstva za klaster iz svih projekata €1,149,907.99

VOICT_W

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster