Menu Close

Poreski podsticaji za prijem angažovanih preduzetnika u radni odnos

Danas je Vlada Srbije predstavila predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim će obezbediti poreski podsticaj za novo zapošljavanje u kompanijama koji povećavaju broj zaposlenih, uključujući i zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada, kao i pravnu sigurnost u pogledu poresko-pravnog tretmana prilikom angažovanja preduzetnika paušalaca.

U okviru ovih izmena, Vlada Srbije planira da od 1. januara 2020. sledeće godine uvede i Test samostalnosti preduzetnika koji će omogućiti jasnije definisanje uslova za angažovanje preduzetnika za obavljanje osnovne delatnosti, uključujući i  one koji su paušalno oporezovani, bez obzira na sektor u kome posluju.

Suočeni sa činjenicom da će, pored drugih grana industrije, uvođenje Testa samostalnosti preduzetnika od sledeće godine u velikom obimu uticati i na IT sektor, Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Vojvođanski IKT klaster su se odazvali pozivu Vlade Srbije da daju svoje mišljenje u vezi sa planiranim merama.

Ove dve organizacije su u konsultativnom procesu učestvovale u izradi predloga dodatnih podsticajnih mera koje će sprečiti nagle i, naročito za manje IT kompanije, finansijski negativne efekte, te olakšati prelazak na novi sistem.

Angažovanje preduzetnika je godinama izazivalo oštre podele u IT sektoru koje, i pored brojnih pokušaja da se pronađe kompromis, do sada nisu prevaziđene. Vojvođanski IKT klaster i Inicijativa „Digitalna Srbija“ su u procesu rada na predlogu podsticajnih mera upotrebili iskustva svojih kompanija članica – kako onih koje su u prethodnom periodu u većoj meri i redovno angažovale preduzetnike za obavljanje osnovne delatnosti, tako i onih koje nisu koristile ovaj model i smatrale su ga oblikom poslovanja koje na tržište rada u IT sektoru unosi nelojalnu konkurenciju.

Deo predloga na kome su ove dve organizacije radile odnosi se na uvođenje paketa podsticajnih mera koje se oslanjaju na postojeći poreski podsticaj za novozaposlena lica, kao i osiguravanje nepromenjenog poreskog tretmana svih preduzetnika za period do kraja ove godine, bez obzira na ishod Testa samostalnosti. Vlada Srbije je ovaj predlog prihvatila i uputiće ga na glasanje u Narodnu skupštinu.

Predviđeno je da pomenute podsticajne mere stupe na snagu 1. januara 2020. sledeće godine, istovremeno sa Testom samostalnosti. Konkretno, one podrazumevaju da će kompanije čiji broj zaposlenih raste biti oslobođene plaćanja dela poreza i doprinosa u periodu od tri godine  – uključujući i preduzetnike koji budu prešli u redovan radni odnos, odnosno angažman po na osnovu ugovora o radu.

Naime, kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine, biće oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica u celosti tokom 2020. godine, odnosno u najvećem delu tokom 2021. i 2022. godine. Ova mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica (bez obzira da li su bili prijavljeni kod NZS), studenata i preduzetnika-paušalaca. Na ovaj način će efektivno umanjenje ukupnih obaveza iznositi oko 70% tokom 2020. godine, 65% tokom 2021. i 60%. tokom 2022. godine. 

Ove dve organizacije opredelile su se za sagledavanje problema iz svih uglova kako bi finalno rešenje, na duge staze, donelo jednake uslove za sve, rešilo pravnu nesigurnost i oslobodilo veliki deo IT sektora realnog rizika od poreskog prekršaja, pa i krivičnog postupka. Stav Inicijative „Digitalna Srbija“ i Vojvođanskog IKT klastera je da su, u datim okolnostima i dugoročno gledano, predložene olakšice dobro kompromisno rešenje za celokupni IT sektor.

Efikasno sprovođenje usvojenih rešenja odgovornost je Vlade Srbije, Ministarstva finansija i Poreske uprave, dok će Inicijativa „Digitalna Srbija“ i  Vojvođanski IKT klaster pažljivo pratiti njihovu implementaciju i nastaviti da traže i sugerišu sistemska podsticajna rešenja koja će podržati dalji razvoj IT industrije nakon isteka ovih privremenih podsticajnih mera.


Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Vojvođanski IKT klaster organizuju vebinar sa IT zajednicom o najavljenim zakonskim izmenama i poreskim podsticajima u četvrtak, 26. septembra, 2020., od 10h.

Na vebinaru ćemo fokus staviti na IT industriju i kako mi kao sektor najbolje možemo da se pripremimo za predstojeće promene. Temu će pokriti Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera, Nebojša Đurđević, direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ i Aleksandar Budić, finansijski savetnik u kompaniji Seven Bridges.

Prijavite se za učešće na vebinaru.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy