Potrebni predavači na projektu IT Akademije

 

Vojvođanski IKT klaster – VOICT i Niški klaster naprednih tehnologija – NiCAT planiraju da apliciraju za sredstva za projekat ICT Cluster Academy Serbia – ICT CASE , za koji će biti angažovani brojni spoljni konsultanti.

VOICT & NiCAT ovim putem objavljuju poziv za

PREDAVAČE NA PROJEKTU

 Lokacija: Novi Sad

Oblasti za koje se traže predavači (možete aplicirati za jedan predmet iz Grupe 1 i najviše 2 predmeta iz Grupe 2 – ukupno najviše 3 predmeta po predavaču):

  • Grupa 1 – osnovni predmeti
    • Uvod u programiranje i osnove razvoja softvera
    • Objektno orijentisano programiranje
    • Osnove baza podataka
  • Grupa 2 – specijalistički predmeti
    • Osnove strukture podataka
    • Administracija baze podataka
    • HTML, CSS, JavaScript
    • JAVA
    • Razvoj mobilnih aplikacija 1
    • Razvoj mobilnih aplikacija 2
    • GUI
    • Human Computer Interface (HCI)

Lokacija: Niš

Oblasti za koje se traže predavači (total of 2 subjects max per lecturer):

  • Osnovni predmeti
    • Metodologije i alati za razvoj softverskih proizvoda
    • Objektno orijentisano programiranje
  • Specijalistički predmeti – 1
    • Web programiranje 1
    • Web programiranje 2
    • Razvoj mobilnih aplikacija
  • Specijalistički predmeti 2
    • ARM 32
    • Lab VIEW
    • Razvoj Real Time sistema


Kvalifikacije i iskustvo:

  • Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva (prednost će imati kandidati iz IKT sektora ili visokog obrazovanja)
  • Najmanje visoka stručna sprema iz oblasti IKT/informatike/programiranja ili druge relevantne oblasti
  • Najmanje jedan projekat iz oblasti IKT, van sadašnjeg radnog mesta
  • Dobre komunikacione veštine
  • Posvećenost i fleksibilnos


Trajanje angažmana:

Od predavača će se zahtevati da sprovede predavanja iz predmetne oblasti uz sopstveni program predmeta (kurikulum) u trajanju od 30 školskih časova (24 predavanje+6 časova testiranje). Nastava će se održavati u blokovskom tipu u toku jednog meseca (petak posle podne, subota pre podne). Sa predavačem će se potpisati ugovor o delu. Aplikaciona dokumenta se predaju na engleskom jeziku, dok se nastava održava na srpskom jeziku.


Potrebna dokumentacija:


Adrese za slanje dokumentacije: 

ictCase@vojvodinaictcluster.org – ako aplicirate za pozicije u Novom Sadu ili

goran.mladenovic@ni-cat.org – ako aplicirate za pozicije u Nišu

Dokumentaciju poslati najkasnije u utorak, 24. septembra, 2013.

 ____________________________________________________________

Obavestićemo sve kandidate o rezultatima konkursa putem elektronske pošte najkasnije do kraja radnog vremena u petak, 04. oktobra, 2013. godine.

Obratite pažnju na to da će se od aplikanata koji prođu prvi krug odabira tražiti da u EBD formularu popune detalje o poslednja 3 meseca tekućeg angažmana, kao i o ugovorima za konsalting u poslednje 3 godine. Ove informacije, zajedno sa već implementiranim standardima međunarodnih donatora u Srbiji, će biti korišćene za procenu platnih razreda za predavače na projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster