Novi ciklus prekvalifikacija za IT

Vojvođanski IKT klaster je partner Vlade RS i u novom ciklusu programa za prekvalifikacije u IT sektoru. Program je nastao na temelju projekta IKT Klaster Akademija koji smo uspešno sproveli uz pomoć USAID-a 2014. godine. U ovom poslu ćemo ponovo sarađivati sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Novom Sadu, gde će se održavati teorijski deo nastave, kao i sa IT kompanijama koje su spremne da otvore vrata za praktičan rad naših polaznika i njihovo eventualno zapošljavanje.

Odabir polaznika se vrši u dve faze. U prvoj je Vlada RS odabrala nešto preko 2,000 kandidata i škole koje će držati kurseve. Ovi kandidati će zatim putem sajta www.itobuke.rs podneti liste želja za škole koje žele da pohađaju. Za kandidate koji se prijave za naše kurseve ćemo organizovati prijemni ispit. Više o proceduri upisa, u nastavku ovog teksta.

Ovaj put ćemo upisati dve grupe polaznika, po 20 u svakoj grupi. Jedna grupa će pohađati Java Junior kurs, a druga .NET Junior kurs. Više detalja o programima pogledajte na sledećim linkovima:

Java Junior program >>>

.NET Junior program >>>

Cilj/svrha programa naših prekvalifikacija

Osposobiti polaznike da samostalno mogu da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti korišćenjem programskih jezika Java i/ili C#. Pružiti dobru osnovu za samostalno izučavanje i produbljivanje znanja  programiranja i programerskih veština. U kombinaciji kvalitetne teorijske nastave i praktične obuke, obezbediti polaznicima dobru osnovu da započnu karijeru u IT-ju.

Opis programa

Teorijski deo traje 272 časa (jedan čas traje 45 minuta), a nakon teorije sledi minimum 160 sati praktičnog rada u IT kompanijama. Polaznicima će biti obezbeđeno i 20 časova na temu mekih veština i vođenja karijere – pravljenje biografije, priprema za razgovor za posao, posete kompanijama itd.

Sva predavanja se odvijaju na srpskom jeziku.

Nakon teorijskog dela ćemo, u saradnji sa IT kompanijama, polaznike koji su se kvalifikovali uputiti na praksu. Način na koji je praksa organizovana varira od kompanije do kompanije i stvar je dogovora sa praktikantom.

Saveti za polaznike

Polaznicima koji ne poseduju računar će biti obezbeđeno korišćenje računara u laboratorijama tokom nastave. Međutim, preporučujemo nabavku sopstvenog računara, jer je za uspešno završavanje ovih kurseva neophodno samostalno učiti i van predavanja – prema našem iskustvu barem 20 do 25 sati nedeljno. Investicija u sopstveni računar je možda zahtevna, ali više nego opravdana.

Kursevi su veoma zahtevni, sa intenzivnom dinamikom nastave i potrebom za dosta samostalnog rada i učenja. Zato je najbolje da uopšte ne izostajete sa nastave ili barem da izostanke svedete na najmanju moguću meru. Ovo ne samo zbog klauzule u ugovoru koja drastično kažnjava izostanke iznad određenog procenta, nego i zato što je veoma teško nadoknaditi izgubljeno vreme i gradivo.

Za polaznike će biti organizovana onlajn platforma za međusobnu i saradnju sa predavačima. Polaznicima se preporučuje da bez ustručavanja tu postavljaju pitanja, razmenjuju iskustva i diskutuju. Ova platforma može umnogome da olakša rad i napredovanje.

Predavači

Našu ekipu nastavnog osoblja čine iskusni predavači sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i ljudi iz IT kompanija, sa kojima smo uspešno realizovali i ranije projekte:

 • dr Dinu Dragan
 • dr Slavica Kordić
 • Milanka Kalkan
 • Vladimir Pajić
 • Marko Vještica
 • dr Vladimir Dimitrieski
 • Ivan Vasiljević
 • Mladen Kanostrevac
 • Goran Krajoski
 • Milan Pisarić
 • Đorđe Meanžija

Grupe i raspored

Obe grupe kreću sa istim rasporedom i nastava se održava u istim terminima, paralelno. Vojvođanski IKT klaster želi da obezbedi vrhunski kvalitet obuke i zato upisujemo manji broj polaznika, kako bi svaki polaznik dobio maksimalnu pažnju i podršku. Nastava počinje u sredu, 6. februara 2019. godine i odvijaće se dva puta nedeljno – sredom od 18 do 21:15 časova i subotom od 15 do 18:15 časova – svaki put po dva dvočasa.

Moguće su izmene ovog rasporeda, koje će blagovremeno biti komunicirane sa polaznicima.

Mesto održavanja

Program će biti realizovan u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija, ulica Vladimira Perića – Valtera, 4, Liman I, u kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

Praksa

Za prijem polaznika na praksu, Vojvođanski IKT klaster je potpisao sporazum sa kompanijama Execom, GreenSoft, TIAC, ComData, DevoTeam, Intens, Levi9 i Zesium – sve iz Novog Sada. Na praksu će biti upućeni samo polaznici koji sa uspehom završe obuku.

Početak programa

Svi kandidati koji budu odabrani za upis nakon testiranja, moraju da potpišu Ugovor o pohađanju obuke i da uplate učešće u finansiranju programa u iznosu od 100 evra, i to u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, a najkasnije do 4. februara, 2019. godine.

Testiranje i upis

Prva faza

U prvoj fazi će biti organizovano testiranje svih prijavljenih kandidata, prema rasporedu i na lokaciji o kojima će kandidatima blagovremeno biti dostavljena informacija.

Korisne informacije o testiranju:

 • Testiranje će se obaviti pismeno.
 • Test će sadržati ukupno 40 pitanja, 30 pitanja iz oblasti logike i računarske pismenosti i 10 pitanja iz poznavanja engleskog jezika (A2).
 • U testu neće biti pitanja koja zahtevaju predznanje iz programiranja. Pimer testa iz kog možete steći sliku o pitanjima pogledajte ovde: Primer ulaznog testa i testa iz engleskog jezika.
 • Predviđeno vreme za polaganje testa je 120 minuta.
 • Za svako pitanje će biti ponuđeno više odgovora, od kojih je najmanje jedan tačan.
 • Svi kandidati će biti podeljeni u grupe gde svaka grupa ima različita pitanja.
 • Rezultati će biti sabrani na osnovu ukupnog broja tačnih odgovora, prema ključu testa.
 • Na testu nije dozvoljeno korišćenje mobilnog telefona, digitrona – niti bilo kakvog drugog pomagala.
 • Svi kandidati moraju imati svoju ličnu kartu na stolu tokom testiranja.
 • Na pismenom testu će se tražiti od kandidata da označe preferirani kurs – Java ili .NET. Nakon formiranja konačne liste za prijem, kandidati će biti raspoređeni u grupe, pri čemu će se u najvećoj mogućoj meri poštovati ova referenca.

Druga faza

Druga faza testiranja su intervjui koji će biti organizovani prema rasporedu i na lokaciji u Novom Sadu o kojima će kandidati dobiti blagovremenu informaciju. Na intervju će biti pozvan ograničen broj kandidata, a na osnovu rezultata sa testiranja.

Korisne informacije o intervjuima:

 • Predviđeno vreme trajanja individualnih intervjua je do 10 minuta.
 • Preporučujemo kandidatima koji budu pozvani na intervju da istom pristupe iskreno i opušteno.

Čitav proces selekcije će dati rang listu koja će kombinovati rezultate sa onlajn testa i sa intervjua. Najboljih 40 kandidata će biti podeljeni u dve grupe i pozvani da potpišu ugovore.

Kontakt i dodatne informacije

Za sve informacije polaznici se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu brainsacademy@vojvodinaICTcluster.org

 

1 komentar

 1. Termini izvodjenja nastave su promenjeni u odnosu na sajt ITobuke, sto? Iz satnice ako sam dobro izracunao trajanje kursa ce biti 12 meseci?
  Zar bas mora subota posle podne 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster