Menu Close

AKTIVA sistem


Pavla Papa 14, 21000 Novi Sad

www.aktivasistem.com

063/105-61-83

021/523-655

Zaposleni:
Osnovna delatnost:: 20
Ostali:: 0

Godina osnivanja: 1998 | DOO/LLC
Jezici: Srpski, Engleski

O kompaniji

AKTIVA sistem je osnovana pre više od 20 godina.
Danas pružamo usluge poreskog savetovanja, računovodstva, prava i drugih administrativnih usluga za preko 150 privrednih subjekata.
Angažujemo oko 20 saradnika, većinom visoko obrazovanih koji poseduju diplome fakulteta iz područja ekonomskih nauka, poznaju strani jezik i drže korak sa tehnološkim promenama.

Poštujući vaš i naš integritet cilj nam je da postanemo član vašeg poslovnog tima.
Član tima na kojeg možete da se oslonite.
Član tima kojeg karakteriše znanje, poverenje i odgovornost.

Mi smo poresko-računovodstveno-pravna kuća sa renomeom i iskustvom.
Mi u radu koristimo činjenice, nikako nagađanja.
Mi smo spoj mladosti i iskustva.
Mi uspešno pratimo tehnološke promene.
Mi uspešno sarađujemo sa inostranim klijentima.
Mi uslugu obavljamo ažurno i transparentno.
Mi čuvamo poslovne tajne.
Mi aktivno učestvujemo u razvoju vašeg posla.

Osnovni proizvodi i usluge

  • poresko savetovanje
  • računovodstvo
  • pravo
  • transferne cene
  • osnivanje firmi i preduzeća u zemlji i inostranstvu
  • poresko punomoćstvo i refakcija PDV-a u zemlji i inostranstvu
  • privremeni boravak i radne dozvole
  • platni promet i obračuni zarada
  • obuke i seminari
  • virtuelna kancelarija

Obim i performanse

Pozicioniranje

Performanse

Prestiž