Prijava za Malu Akademiju

Obrazac za prijavu Obavezna polja su označena sa *

Ime i prezime deteta *

Godište *

Naziv škole koju dete pohađa i mesto *

Ove godine je upisao/la koji razred? *

Uspeh u školi prošle godine *

srpski

matematika

strani jezik

muzičko

Ako dete koiristi računar, za šta ga koristi? *

Kada ga pitate šta želi da bude kada poraste, šta dete odgovara? *

Odaberite kurs: *

Ime i prezime jednog roditelja *

Adresa elektronske pošte *

Kućni telefon

Mobilni

U par rečenica, koji je Vaš motiv da upišete dete na Malu Akademiju (opciono)

Bićete blagovremeno obavešteni o datumu za testiranje. Okvirni termin je poslednja nedelja septembra.
Za sve informacije, slobodno nam pišite na contact@vojvodinaICTcluster.org

Pažnja: Objavili smo i poziv za podršku Maloj Akademiji - budite slobodni da tu informaciju prosledite na adrese organizacija/pojedinaca za koje mislite da bi podržali ovaj Projekat.

 

happy-kids

 

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster