Javni poziv za obuku žena za IT

Vojvođanski IKT klaster raspisuje javni poziv za prijave na kurseve Java Junior i .NET Junior. Program po kojem ćemo raditi sa polaznicama našeg kursa je nastao na temelju projekta IKT Klaster Akademija koji smo uspešno sproveli 2014. godine, a zatim i u projektu prekvalifikacija za IT koje je podržala Vlada RS, kao i Ministarski savet za inovativno preduzetništvo i informacione tehnologije. Nastavljamo saradnju sa Visokom poslovnom školom strukovinih studija u Novom Sadu, u kojoj će se održavati teorijski deo nastave, kao i sa IT kompanijama koje budu spremne da otvore vrata za praktičan rad naših polaznica. Ovaj put program obuke finansira EU kroz projekat CHECK.IT (Checkpoint IT the Community).

Cilj/svrha programa

Osposobiti polaznice da samostalno mogu da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti korišćenjem programskog jezika Java, odnosno C#. Pružiti dobru osnovu za samostalno izučavanje i produbljivanje znanja  programiranja i programerskih veština. U kombinaciji kvalitetne teorijske nastave i praktične obuke, obezbediti polaznicama dobru osnovu da započnu karijeru u IT-ju.

Grupe i raspored

Za svaki od programa će biti formirana grupa od 15 polaznica.

Nastava kreće decembra 2018. godine.

Organizator zadržava pravo izmene rasporeda, o čemu će polaznice biti blagovremeno obaveštene.

Mesto održavanja

Program će biti realizovan u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, ulica Vladimira Perića Valtera 4 (studentski grad).

Prijave

Rok za prijave je istekao 15. oktobra 2018.

Uslovi za prijavu i učešće u programu

  • Prijaviti se mogu sve državljanke Republike Srbije koje u trenutku otpočinjanja nastave imaju navršenih 18 godina i završenu srednju školu.
  • Sve kandidatkinje će polagati ulazni test, na osnovu kojeg će biti formirana rang lista za upis. Testiranje će se obaviti u Novom Sadu, krajem oktobra 2018. Precizan raspored će biti napravljen nakon prikupljanja prijava i sve prijavljene kandidatkinje će dobiti poziv za testiranje. Oblasti testiranja su osnovna znanja o računarima, logike i engleskog jezika. Nakon testiranja će uži krug kandidatkinja biti pozvan na intervju. Nije potrebno nikakvo posebno predznanje iz informatike ili programiranja.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster