Menu Close

GEO-CRADLE Novi Sad: Pronalaženje karika koje nedostaju duž lanca vrednosti na tržištu za posmatranje Zemlje

Spojivši 80 učesnika iz više od 10 zemalja, radionca je u fokus stavila pružanje praktičnih saveta od strane lidera na tržištu za posmatranje Zemlje.

Regionalna radionica “Unapređenje poslovanja preduzeća u sektoru za posmatranje Zemlje i njihovog učešća na tržištu“ održana je između 14. i 15. jula u Novom Sadu, u Srbiji.

 

Događaj je organizovan pod okriljem projekta GEO-CRADLE, a koji se finansira u okviru programa Horizont 2020 Evropske unije. Domaćin radionice bio je novosadski InoSens, uz podršku organizacije Eurisy, te Nacionalne opservatorije u Atini, kao i Evropske komisije.  Radionica je spojila ključne aktere iz javnog sektora, te akademskih ustanova, kao i inovativnih malih i srednjih preduzeća kako bi se razmotrili izazovi, prilike, te novi pristupi na regionalnom tržištu za posmatranje Zemlje.

slika 1

Dva dana za uočavanje izazova, prilika i inovativnih pristupa na tržištu za posmatranje Zemlje.

Tokom prethodne decenije, posmatranje Zemlje pokazalo se kao disciplina neophodna u borbi sa globalnim izazovima, a među kojima se izdvajaju upravljanje ograničenim resursima, nadgledanje životne sredine, kao i predviđanje klimatskih promena, te adekvatno odgovaranje na njih. Imajući ovo u vidu, tokom prvog dana radionice istražene su uspešne priče iz regiona, ali i sfere koje bi trebalo unaprediti kada je u pitanju pružanje geoinformatičkih usluga na Balkanu. Dalje, radionica je pružila organizacijama na tržištu za posmatranje Zemlje uvid u trenutne kapacitete i potrebe krajnjih korisnika, kao i priliku za razmotranje budućih mogućnosti. Između ostalog, radionica je imala za cilj i da malim i srednjim preduzećima, kao i startapima predstavi potencijal koji leži u okviru ovog tržišta.

GEO-CRADLE radionica održana u Novom Sadu ponudila je učesnicima jedinstvenu priliku za učešće u sesijama koje su bile od naročitog značaja za zainteresovane strane iz regiona, a izdvajaju se primeri dobre prakse i mogućnosti za finansiranje koje nudi EU. Naredni dan bio je posvećen sesiji GEO CRADLE projektnog konzorcijuma, a koja je bila zatvorenog tipa. Međunarodni stručnjaci i projektni partneri podelili su svoja iskustva i razmotrili mogućnosti za učvršćivanje saradnje na regionalnom i evropskom nivou.

slika 2

Događaj je omogućio umrežavanje između ključnih aktera iz različitih balkanskih zemalja na tržištu za posmatranje Zemlje

Radionica je otvorila put učvršćivanju profesionalnih veza u okvru čitavog žišta, i to na regionalnoj osnovi, a omogućila je i deljenje primera dobrih praksi, kao i preporuka za unapređenje poslovanja pri korišćenju sistema zap osmatranje Zemlje. Osim toga, stručnjaci iz Evrope, Srednjeg Istoka, te Severne Afrike takođe su bili prisutni kako bi podelili svoja iskustva i uspostavili sinergiju sa akterima sa Balkana. Igor Milosavljević biznis developer pri InoSens-u i moderator druge sesije izjavio je ovom prilikom:

„Ovo je prvi put da na Balkanu vidim ovako nešto, a događaj još više dobija na važnosti ukoliko se ima na umu da je zajednica koja stvara i radi u okviru ovog tržišta krajnje fragmentisana. Ipak, zajednički cilj jeste razvijanje praktičnih geo usluga sa stvarnim značajem, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Ono što je ponajviše doprinelo tome da događaj bude plodan, jesu različite perspektive koje smo uneli u diskusije, a koje se ujedno nadopunjuju, bilo sa stanovišta akademskih i istraživačkih organizacija, ili kao mala i srednja preduzeća. Prepoznao sam da su se iz ovog događaja izrodile prilike za dugoročnu, korisnu saradnju.“

slika 3

O GEO-CRADLE projektu

Finansiran pod okvirom Horizont 2020, GEO-CRADLE okuplja ključne aktere sa područja Balkana, Severne Afrike, te Srednjeg Istoka, kao i celokupan lanac vrednosti u sektoru posmatranja Zemlje. GEO-CRADLE finansira se od strane Horizont 2020 programa EU za istraživanje i inovacije pod ugovorom broj 690133.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy