Društvo za informatiku Srbije obeležilo 40 godina rada!

Društvo za informatiku Srbije je dobrovoljna stručna organizacija građana koji se bave informatikom, a osnivačka skupština društva održana je 28. Juna 1973. godine. Zadaci društva su okupljanje i povezivanje specijalista koji se bave proizvodnjom, razvojem, primenom i obrazovanjem u oblasti informatike, praćenje i popularisanje savremenih dostignuća u informatici, saradnja sa nadležnim državnim organima u predlaganju mera za razvoj informatike i osposobljavanje za korišćenje najnovijih dostignuća u informatici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster