DA-SPACE: OPEN INNOVATION TO RAISE ENTREPRENEURSHIP SKILLS AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN DANUBE REGION

Dunavski region je još uvek dosta fragmentiran i u njemu postoji dosta regionalnih razlika po pitanju napretka, prilika za zaposlenje i kapaciteta za inovacije. DA-SPACE se bavi ovim izazovima kroz pilotiranje otvorenog modela inovacionih laboratorija u kojima kompanije, javne uprava, univerziteti i civilno društvo mogu da stvaraju osnove za inovacije, zajedno sa mladim talentima. DA-SPACE laboratorije promovišu multi-disciplinarnu i trans-nacionalnu saradnju između različitih stejkholdera koji su u stanju da generišu nova rešenja i neguju preduzetničke veštine kod svih uključenih strana.

Projekat će pokrenuti 7 otvorenih laboratorija za inovacije u 7 regiona i u njima će tražioci (javna uprava, univerziteti, kompanije, mladi talenti) definisati izazove kojima će se baviti rešavaoci (mladi talenti) na trans-nacionalnom nivou. Kroz metode zajedničkog stvaranja, mladi talenti će razvijati nova rešenja i poslovne ideje, ali i imati koristi od obuka u oblasti preduzetništva. Razmena između činilaca u DA-SPACE laboratorijama će biti korisna za obe strane:

  • Mladi talenti će raditi na slučajevima iz realnog biznisa i biće u mogućnosti da prototipe svojih ideja testiraju u sigurnom okruženju i da pritom stiču preduzetničke veštine.
  • Tražioci (npr. mala i srednja preduzeća, javna uprava i sl.) će testirati proces zajedničkog stvaranja i metode otvorene inovacije, te imati koristi od takve saradnje sa mladim inovatorima. Osim toga, njihovi zaposleni, uključeni u laboratorije kao mentori, će unaprediti svoje poslovne kompetencije po pitanju reagovanja na zahteve tržišta i razvoja veština koje će biti potrebne na radnim mestima u budućnosti.

Rezultati iz ovih pilota će poslužiti za definisanje trans-nacionalne strategije za podršku inovacijama i preduzetništvu u Dunavskom Regionu koje će biti sadržane u regionalnom akcionom planu. Svo znanje koje se akumulira kroz DA-SPACE projekat biće preneto u najviše 4 druga regiona putem radionica za transfer znanja. Konzorcijum će oblikovati i strategiju održivosti, kako bi se laboratorije finansirale i nakon završetka finansiranja projekta – uzimajući u obzir javno-privatna partnerstva, sponzorstva, te nacionalne ili evropske fondove.

 

Početak projekta: 1. januar, 2017.
Završetak projekta: 30. jun, 2018.

Budžet u evrima
Ukupni budžet: 1.787.166,50
Učešće ERDF: 1.342.128,75
IPA učešće: 176.962,77

Broj poziva: Poziv broj 1
Prioritet: Innovative and socially responsible Danube region
Poseban cilj: Increase competences for business and social innovation

Partneri na projektu:

Partner Tip Kontakt Country
City of Ulm Lead partner c.geiger@ulm.de Germany
bwcon ERDF partner grillea@bwcon.de Germany
Association for Promoting Electronic Technology – Electronic Innovation Cluster ERDF partner bogdan.mihailescu@apte.org.ro Romania
“Dunarea de Jos” University of Galati ERDF partner florin.popescu@ugal.ro Romania
Institute of Management, Slovak University of Technology in Bratislava ERDF partner marian.zajko@stuba.sk Slovakia
GIS Transfer Center Foundation ERDF partner inventa@einet.bg Bulgaria
Technical University of Sofia ERDF partner lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg Bulgaria
Czech Technical University in Prague ERDF partner ivo.stancek@cvut.cz Czech Republic
Region of Istria ERDF partner masa.mihelic@istra-istria.hr Croatia
Juraj Dobrila University of Pula ERDF partner sanja.radolovic@unipu.hr Croatia
University of Novi Sad IPA partner mladenr@uns.ac.rs Serbia
Vojvodina ICT Cluster IPA partner milan.solaja@vojvodinaictcluster.org Serbia
Provincial Secretariat for Economy, Employment and Gender Equality, Government of the Autonomous Province of Vojvodina Associated partner mirjana.kranjac@vojvodina.gov.rs Serbia
Ministry of Education and Science Associated partner z.karova@mon.bg Bulgaria
Research and Arts Zone of the University of Maribor Associated partner emilija.stojmenova@demola.net Slovenia
Danube Office Ulm /Neu-Ulm Associated partner s.rihm@donaubuero.de Germany
City of Galati Associated partner petrenmarian@yahoo.com Romania
Slovak Innovation and Energy Agency Associated partner miroslav.balog@siea.gov.sk Slovakia
Budapest University of Technology and Economic Associated partner bacsa@ik.bme.hu Hungary
Slovak Scientific and Technical Information Centre Associated partner anna.janusova@cvtisr.sk Slovakia

 

 

 

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster