Menu Close

BRAINS Centar

Već više od dve decenije, novosadska IT zajednica praktično pokazuje sposobnost za prenos istraživanja i korišćenje inovacija u poslovanju, kao i za podršku preduzetništvu u ovom sektoru. Inicijativa koju ovde predstavljamo ima za cilj da bude zamajac daljeg dinamičnog razvoja IT sektora, ali i umnožavanje efekata takvog razvoja na druge privredne sektore i širu zajednicu.

Inicijativa za Poslovni, istraživački i inovacioni centar Novi Sad je duboko ukorenjena u nedavnim nalazima Preduzetničkog procesa otkrivanja u okviru rada na Strategiji pametne specijalizacije u Srbiji (4S), kao i u nacionalnoj Strategiji razvoja IT sektora. Takođe, Ministarski savet za inovativno preduzetništvo i IT Vlade RS, uveo je ovu inicijativu u Plan prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih vladinih tela i usluga za unapređenje IT sektora u Srbiji.

 Poslovni, istraživački i inovacioni centar Novi Sad
(Business, Research And Innovation Novi Sad – BRAINS)

 

Kako je srpska IT industrija rasla i širila se na međunarodnim tržištima tokom poslednjih 20-ak godina, Novi Sad je sve više postajao IT grad. Osnivanje IT inkubatora i klastera je predstavljalo pravovremenu podršku preduzećima, a sada je trenutak da se podrška pruži na institucionalnom nivou i potvrdi status Novog Sada kao regionalnog i evropskog tehnopolisa.

U središtu ove inicijative je partnerstvo znanja i podrška inovacijama i to u okviru trostruke spirale, u skladu sa svetskim i evropskim tokovima. Mnogi preduslovi i resursi već postoje za uspostavljanje Centra. Ideja koju ovde predstavljamo zahteva akciju u pravcu povezivanja ovih resursa na najbolji mogući način, u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata i efekata.

Predlažemo:

 1. Pokretanje inicijative za uspostavljanje Centra kroz saradnju Grada Novog Sada i Vojvođanskog IKT klastera.
 2. Fokus aktivnosti:
  1. Uspostavljanje fizičke infrastrukture kroz revitalizaciju objekta nekadašnjeg Otvorenog univerziteta u Novom Sadu.
  2. Pokretanje kampanje za brendiranje Novog Sada kao regionalnog IT centra.
  3. Dalju razradu predloženih sadržaja i aktivnosti Centra:

Ključni izlazi i efekti:

 • Snažnije aktivnosti na razvoju visoko-tehnoloških proizvoda i usluga sa dodatom vrednošću za globalno tržište.
 • Uspostavljanje lansirne rampe za početnike u biznisu, uključujući i preduzeća koja nastaju sa obrazovnih institucija i iz postojećih kompanija.
 • Uvođenje raznovrsnijih poslovnih modela i rezultata biznisa kroz prelivanje u druge sektore i uspostavljanje unakrsnih veza..
 • Uklanjanje nekih od razloga za odliv mozgova, pa čak i stvaranje uslova za obrnut proces.
 • Bolji uslovi za kvalitetnije investicije u IT sektor.
 • Strukturisan i realističan pristup popularizaciji IT profesija, preduzetništva i celoživotnog učenja.
 • Podrška uspostavljanju brenda „Visoko-tehnološka rešenja iz Srbije“.

U pripremnim razgovorima je ideja o ovom Centru naišla na veliko interesovanje i načelnu podršku različitih organizacija:

Nema sumnje da će biti stvoreno još više interesa od strane međunarodnih i bilateralnih partnera u razvojnoj i fazi sprovođenja!

 

 

Kontakt:

office@vojvodinaICTcluster.org

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy