Menu Close

BRAINS Akademija: rang lista diplomaca full-stack programa Java Junior

Obuka nove generaije Java Juniora, koju smo organizovali u okviru državnog programa IT prekvalifikacija je završena. Polaznici su radili po full-stack programu koji smo koncipirali sa ciljem da im obezbedimo osnovna znanja i sa idejom da kroz praktičan rad u IT kompanijama kompletiraju taj osnovni set znanja na način koji će im omogućiti da započnu produktivnu karijeru IT juniora.

Za naše polaznike u nastavku možete da pogledate rezultate na svim testovima koje su imali tokom kursa, kao i broj ukupnih bodova na kraju. Osim toga, tu su i dva dokumenta za svakog od polaznika – biografija koju su sami napisali i mišljenje/preporuka projektnog tima BRAINS Akademije Vojvođanskog IKT klastera o učinku i sposobnostima svakog od njih. Tabela daje listu polaznika sortiranu po broju ukupnih bodova.

Ukoliko u koloni „CV“ ima neaktivnih PDF ikonica, to znači da ti polaznici još nisu dostavili svoj CV (ažuriraćemo ovu stranicu kako biografije budu pristizale). Preporučujemo da obavezno pogledate preporuku našeg projektnog tima u poslednjoj koloni.

Ukoliko je čitav red ispisan svetlijim fontom, taj polaznik nije na raspolaganju, obično zato što je već pronašao/la praksu ili zaposlenje samostalno – ili iz nekog drugog razloga.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na praktikanti@vojvodinaICTcluster.org.

OP – Osnove programiranja
OOP – Objektno-orijentisano programiranje
OBP – Osnove baza podataka (koje su podeljene na EER i SQL)

# Ime i prezime Osnovni kursevi Napredni kursevi Ukupno CV Mišljenje/
preporuka
OP
(max 35)
OOP
(max 35)
OBP Osnovni
ukupno
(max 100)
Backend
(max 50)
Frontend
(max 50)
Napredni
ukupno
(max 100)
BP EER
(max 10)
BP SQL
(max 20)
OBP Ukupno
(max 30)
1 Vojislav Jovanovic 35.00 35.00 10.00 20.00 30.00 100.00 50.00 50.00 100.00 100.00
2 Predrag Šmigeljski 28.00 33.50 8.50 20.00 28.50 90.00 49.00 50.00 99.00 95.40
3 Vladimir Nikolov 35.00 24.00 8.00 20.00 28.00 87.00 50.00 50.00 100.00 94.80
4 Aleksa Barović 20.00 34.40 10.00 20.00 30.00 84.40 50.00 50.00 100.00 93.76
5 Isidora Havlović 21.00 34.40 9.00 20.00 29.00 84.40 50.00 50.00 100.00 93.76
6 Ivana Filep 23.00 34.40 8.00 20.00 28.00 85.40 48.75 50.00 98.75 93.41
7 Tanja Tošaković 25.00 26.50 9.50 20.00 29.50 81.00 48.75 50.00 98.75 91.65
8 Snežana Babović 25.00 33.50 9.00 20.00 29.00 87.50 44.00 50.00 94.00 91.40
9 Nikola Kovačević 25.00 30.50 8.00 20.00 28.00 83.50 47.25 49.00 96.25 91.15
10 Jugoslav Jeftenić 17.00 33.20 7.50 20.00 27.50 77.70 48.75 50.00 98.75 90.33
11 Aleksandra Stanišić 15.00 34.00 10.00 20.00 30.00 79.00 46.00 50.00 96.00 89.20
12 Marko Andrić 16.00 28.00 8.00 20.00 28.00 72.00 50.00 49.00 99.00 88.20
13 Katarina Radović 25.00 24.80 9.00 20.00 29.00 78.80 45.00 49.00 94.00 87.92
14 Saša Stevović 19.00 18.00 2.00 20.00 22.00 59.00 50.00 49.00 99.00 83.00
15 Ivan Čikarić 17.50 16.10 9.50 19.00 28.50 62.10 44.50 50.00 94.50 81.54
16 Teodora Romić 23.00 22.80 9.50 20.00 29.50 75.30 35.00 50.00 85.00 81.12
17 Branislava Milenković 35.00 22.00 9.50 20.00 29.50 86.50 47.50 30.00 77.50 81.10
18 Aleksa Jeremić 15.00 27.60 9.00 11.00 20.00 62.60 44.00 49.00 93.00 80.84
19 Daniel Jovanović 21.00 21.00 3.50 15.00 18.50 60.50 42.00 47.50 89.50 77.90
20 Lenka Maravić 34.00 29.00 5.00 20.00 25.00 88.00 22.00 48.00 70.00 77.20
21 Miladin Kovačević 20.00 19.80 9.00 16.00 25.00 64.80 33.00 50.00 83.00 75.72
22 Aleksa Rajković 33.00 20.50 6.00 14.00 20.00 73.50 23.50 50.00 73.50 73.50
23 Branka Bates 24.00 34.40 9.50 20.00 29.50 87.90 43.75 20.00 63.75 73.41
24 Marina Palalić 25.00 29.00 7.00 16.00 23.00 77.00 45.00 25.00 70.00 72.80
25 Bojan Janjić 14.50 35.00 9.00 14.00 23.00 72.50 21.50 50.00 71.50 71.90
26 Nemanja Pajčin 19.00 35.00 8.50 15.00 23.50 77.50 19.50 48.00 67.50 71.50
27 Marko Milićević 33.00 27.60 10.00 20.00 30.00 90.60 38.75 20.00 58.75 71.49
28 Biljana Čvokić 23.00 35.00 7.00 11.00 18.00 76.00 40.00 25.00 65.00 69.40
29 Nikola Dimić 15.00 32.10 7.50 11.50 19.00 66.10 26.00 42.50 68.50 67.54
30 Jelena Dvizac 23.00 24.00 5.00 15.00 20.00 67.00 18.50 42.50 61.00 63.40
31 Đorđe Dvizac 21.00 28.30 7.00 15.00 22.00 71.30 13.00 42.50 55.50 61.82

32 Nenad Tubić 28.00 5.00 3.50 20.00 23.50 56.50 9.50 50.00 59.50 58.30
33 Ivana Ristić 11.00 9.00 2.00 17.00 19.00 39.00 20.50 50.00 70.50 57.90
34 Mileva Jelić 20.00 21.50 10.00 20.00 30.00 71.50 38.50 0.00 38.50 51.70
35 Tanja Ćulibrk 24.00 17.10 9.50 20.00 29.50 70.60 0.00 35.00 35.00 49.24
36 Bobana Simikić 25.00 28.70 8.50 19.50 28.00 81.70 0.00 25.00 25.00 47.68
37 Marija Đokić 15.00 24.70 8.00 10.50 18.50 58.20 17.00 15.00 32.00 42.48
38 Sofija Mitrić 10.00 18.20 7.00 15.00 22.00 50.20 14.50 20.00 34.50 40.78
39 Mirjana Dmitrović 35.00 32.50 10.00 20.00 30.00 97.50 0.00 0.00 0.00 39.00
40 Milan Palalić 20.00 12.90 8.50 15.00 23.50 56.40 7.00 20.00 27.00 38.76
41 Vladislav Veličković 33.00 27.00 9.00 13.00 22.00 82.00 0.00 0.00 0.00 32.80
42 Aleksandra Pavlović 33.00 26.50 7.00 15.00 22.00 81.50 0.00 0.00 0.00 32.60
43 Marko Ćuk 22.00 19.50 9.50 20.00 29.50 71.00 4.50 0.00 4.50 31.10
44 Bojana Jovanović 24.00 26.60 5.00 19.00 24.00 74.60 0.00 0.00 0.00 29.84
45 Luka Rakočević 20.00 29.00 10.00 15.00 25.00 74.00 0.00 0.00 0.00 29.60
46 Vanja Milenov Ivanišević 35.00 20.30 3.50 13.00 16.50 71.80 0.00 0.00 0.00 28.72
47 Sanja Hodžić 28.00 22.00 9.00 12.00 21.00 71.00 0.00 0.00 0.00 28.40
48 Vladimir Orešković 19.00 17.00 8.00 20.00 28.00 64.00 0.00 0.00 0.00 25.60
49 Pavel Bohuš 23.00 28.00 4.00 4.50 8.50 59.50 0.00 0.00 0.00 23.80
50 Radomir Ostojić 23.00 26.50 2.00 2.00 4.00 53.50 0.00 0.00 0.00 21.40
51 Bernard Bujak 14.00 12.00 10.00 14.00 24.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20.00
52 Aleksandar Dikić 18.00 7.00 9.00 15.00 24.00 49.00 0.00 0.00 0.00 19.60
53 Eržebet Čengeri 6.00 9.60 3.00 7.00 10.00 25.60 0.00 15.00 15.00 19.24
54 Marko Stojić 15.00 16.50 5.00 11.00 16.00 47.50 0.00 0.00 0.00 19.00
55 Obrad Kerkez 12.50 16.60 7.00 5.00 12.00 41.10 0.00 0.00 0.00 16.44
56 Stefan Simić 8.80 7.80 5.00 0.00 5.00 21.60 8.50 0.00 8.50 13.74
57 Milivoje Vićentijević 20.00 12.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 12.80
58 Jelena Dimitrijević 21.00 4.60 0.00 0.00 0.00 25.60 0.00 0.00 0.00 10.24
59 Jelena Radu 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.00
60 Mladen Pavićević 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Andreja Aralica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Ivana Krulj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00