Rezultati intervju

U nastavku dajemo rang listu nakon intervjua koji su obavljeni od 24. do 26. januara, 2019., u Novom Sadu. Broj bodova u tabeli je zbir bodova osvojenih na testu (najviše 100) i rezultata sa intervjua (najviše 100).

Prvih 40 kandidata sa liste će dobiti poziv za potpisivanje Ugovora o pohađanju obuke. Ukoliko neko od njih odustane, na njihovo mesto ćemo pozivati kandidate ispod crte.

Prema propozicijama projekta, rezultate pismenog testa dajemo u anonimizovanom obliku, kako sledi:

Finalni rang PIN Ime Prezime Ukupni bodovi
1 8524480 L A 194.98
2 5491017 Č V 194.88
3 9834469 V V 193.08
4 1614956 S V 191.68
5 1921662 V V 190.01
6 8541145 L G 188.29
7 1508966 G A 188.03
8 9011259 D N 186.23
9 2431859 B I 185.81
10 5320642 J P 185.80
11 8313777 A S 185.52
12 3104100 I B 185.44
13 9014961 S K 184.68
14 9282732 M P 184.25
15 3402775 M T 183.97
16 6963046 D B 183.90
17 4350995 V S 183.78
18 7047351 M K 182.15
19 1962710 G D 182.15
20 2776886 D P 182.13
21 6595753 M R 181.83
22 6113269 N B 181.76
23 3460640 Z M 181.61
24 3958085 S S 181.42
25 9937982 N K 181.08
26 8109669 Z M 180.61
27 2798614 B L 180.31
28 5807559 Ž O 180.20
29 2218416 S G 180.17
30 5312038 M G 179.52
31 8843178 U Š 179.42
32 7863177 B V 178.58
33 4813654 D S 178.40
34 9091704 B J 178.28
35 4948250 S G 178.07
36 2192402 N L 176.91
37 1909473 M J 176.78
38 8138759 A Đ 176.55
39 3213559 N S 176.05
40 3556682 R J 175.85

41 4613438 M V 175.68
42 5239500 S M 175.10
43 6183878 M K 175.09
44 5055126 D P 174.88
45 2612167 D Š 174.79
46 3088960 S S 174.28
47 8697155 B I 174.28
48 5010969 T D 174.05
49 9836789 S Ž 174.04
50 5637772 N Đ 173.75
51 4828069 S Đ 173.31
52 6334800 N Č 173.01
53 6332736 L B 172.83
54 9270213 M J 172.70
55 1334297 L B 172.64
56 7777516 D B 172.61
57 8755014 R P 172.49
58 5621204 T Đ 172.09
59 8500466 G G 172.07
60 1631491 A M 171.68
61 5883437 I M 171.20
62 1439903 S R 171.05
63 8691865 V P 170.98
64 8234375 M Z 169.20
65 5708065 D M 167.98
66 2391733 N V 167.63
67 9091485 M V 167.43
68 4293917 Ž R 165.78
69 6673614 G D 154.38
70 2083236 Đ M 149.42
Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster