Klaster Akademija – Prekvalifikacije za IT

Kurs pod nazivom Java Junior, koji smo organizovali u okviru Programa prekvalifikacija za IT, u saradnji sa Vladom RS i Ministarskog tima za IT, je završen. Polaznici su radili po programu koji smo koncipirali sa ciljem da im obezbedimo osnovna znanja, sa idejom da kroz praktičan rad u IT kompanijama kompletiraju taj osnovni set znanja na način koji će im omogućiti da započnu produktivnu karijeru IT juniora.

Inspiracija za ovaj program Vlade RS je bio projekat Klaster Akademije koji smo osmislili i, uz pomoć USAID-a, sproveli 2014. godine. Za razliku od tog projekta, ovaj put je Vlada RS preuzela na sebe proces selekcije kandidata i upućivanje najboljih 100 u jednu od četiri partnerske organizacije na teritoriji Srbije. Za naše polaznike u nastavku možete da pogledate rezultate na dva testiranja koja su imali tokom kursa, kao i broj ukupnih bodova na kraju. Osim toga, dajemo podatke i o procentu dolaznosti na nastavu, kao i dva dokumenta za svakog od polaznika – biografiju koju su sami napisali i mišljenje projektnog tima Klaster Akademije o učinku i sposobnostima svakog od njih.

Molimo vas da nas putem adrese praktikanti@vojvodinaICTcluster.org obavezno uključite u korespodenciju sa polaznicima koje odlučite da pozovete na razgovor, jer imamo obavezu prema Vladi RS da evidentiramo broj polaznika koji su pozvani na razgovor, otpočeli praksu i eventualno se zaposlili. Vojvođanski IKT klaster ima ugovornu obavezu da prati dalji razvoj karijere svih polaznika.

Tabela daje listu polaznika sortiranu po broju ukupnih bodova. Za sve kandidate možete pogledati preporuku/mišljenje predavača, a ako u koloni “CV” ima neaktivnih PDF ikonica, to znači da ti polaznici još nisu dostavili svoj CV (ažuriraćemo ovu stranicu kako biografije budu pristizale). Preporučujemo da obavezno pogledate preporuku našeg projektnog tima u poslednjoj koloni.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite na praktikanti@vojvodinaICTcluster.org.

# Kandidati Bodovi Dolaznost % CV Preporuka
I test II test Total
1 Nikola Selić 75.00 94.75 86.85 91.43
2 Danijela Vukašinović 92.00 83.00 86.60 94.29
3 Kristina Jovanović 95.00 75.50 83.30 97.14
4 Vladimir Milinić 90.00 76.20 81.72 94.29
5 Radojica Stanišić 88.00 74.00 79.60 100.00
6 Jelena Slović 84.00 76.50 79.50 91.43
7 Miloš Ranković 69.00 83.50 77.70 100.00
8 Ivan Ćosić 93.00 67.50 77.70 94.29
9 Jovana Mihajlović 93.00 57.50 71.70 100.00
10 Igor Molnar 74.00 60.50 65.90 77.14
11 Milan Dugošija 84.00 52.60 65.16 100.00
12 Vuk Daković 88.00 48.75 64.45 97.14
13 Gavra Popov 72.00 50.25 58.95 94.29
14 Žarko Jovanović 76.00 36.50 52.30 91.43
15 Nemanja Pejanović 57.00 48.75 52.05 94.29
16 Dejan Nikolić 41.00 59.25 51.95 100.00
17 Stanislava Smiljanić 53.00 36.50 43.10 91.43
18 Miloš Bokšan 83.00 0.00 33.20 94.29
19 Slobodan Minić 20.00 37.10 30.26 100.00
20 Bojan Dimitrijević 74.00 0.00 29.60 97.14
21 Nikola Radojčin 33.00 0.00 13.20 85.71
22 Aleksandar Marić 32.00 0.00 12.80 71.43
23 Antonije Žunić 25.00 0.00 10.00 91.43

 

 

 

 

 

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster