ISTQB sertifikat – osnovni nivo

ISTQB Sertifikovani Tester je najrasprostranjenija kvalifikaciona šema u domenu testiranja softvera. Nastavni program i rečnik pojmova postali su „de facto” industrijski standard profesije testiranja softvera.

Ovaj kurs, koji organizuje kompanija Quality House, predstavlja uvod u teoriju testiranja, metodologiju i principe celokupnog procesa testiranja kroz životni ciklus softvera. Uporedo sa teorijom i terminologijom, kurs obrađuje i konkretne metode, tehnike i alate.  Polaznik kursa usvaja kako teoretsko, tako i praktično znanje i veštine. Kurs prati svakodnevne aktivnosti i ulogu softver testera u procesu razvoja softvera.

 

Prijava i termini

Prijave za pohađanje kursa i za polaganje ispita se primaju na adresi istqb@vojvodinaICTcluster.org ili na 021 3000 302.

Termini održavanja kursa će uvek biti najavljeni na našem kalendaru događaja.

Ako ste zainteresovani za in-house obuku, kontaktirajte nas za detalje.

Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen svima koji imaju iskustvo u domenu testiranja softvera kao priprema za dobijanje sertifikata ISTQB – Osnovni nivo. Polaznici kursa dobijaju sveobuhvatni materijal koji predstavlja dobru osnovu za polaganje ispita.

Takođe, ovaj kurs je namenjen i svima koji žele da se upoznaju sa terminologijom i da ovladaju osnovnim principima testiranja softvera, kao što su: inženjeri obezbeđenja kvaliteta, programeri, menadžeri IT kompanija, departmana i timova, studenti informacionih tehnologija, itd.

Koje su teme pokrivene kursom?

ISTQB Osnovni nivo kurs pokriva sledeće teme:

FLtable

Izvođenje kursa

Kurs se odvija na srpskom jeziku. Kako su radni materijal i sam ispit na engleskom jeziku, to je neophodan radni nivo znanja engleskog jezika svih polaznika kursa. Kurs traje 3 dana i odvija se u unapred zakazanom terminu na dogovorenoj lokaciji. Osim na lokaciji koju obezbeđuje Quality House, moguće je održavanje kursa i na lokaciji koju je obezbedio klijent (npr. u prostorijama kompanije). Metodologija i radni materijal kursa su u skladu sa ISTQB zahtevima, pokrivaju nastavni program za ISTQB® Osnovni nivo i akreditovani su od strane SEETB®-a.

Polaznici, po završetku kursa, dobijaju neophodno znanje i veštine koje mogu da primene u radu kao softver testeri. Svaki kurs se završava internim ispitom, koji omogućava polaznicima da provere stečeno znanje i da steknu osećaj o pravom ispitu. Interni ispit, poput pravog ispita za ISTQB® Sertifikovanog testera, sadrži 40 pitanja. Za uspešan prolaz potrebno je 65% ili 26 tačnih odgovora.

Quality House

Quality House je kompanija koja je akreditovana od strane SEETB®-a za pružanje usluge organizovanja kurseva koji su u skladu sa ISTQB® nastavnim programom.

Quality House organizuje predavanja koja vode visoko kvalifikovani predavači i gostujući profesionalni softver testeri. Pored konkretnog programa treninga, predavači prenose i veliko praktično iskustvo. Brojni primeri i praktične vežbe, koje predavači demonstriraju, zasnovani su na realnim slučajevima iz prakse.

QH predavač u Srbiji:

mr Marija Rakić-Skoković je akreditovani predavač za kurs ISTQB® osnovni nivo na teritoriji Srbije. Kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, poseduje dugogodišnje iskustvo obučavanja studenata u oblastima: baze podataka, osnove računarskih tehnologija, automatizacija procesa poslovanja i obezbeđenje kvaliteta softverskih proizvoda. Poslednjih godina, u okviru predmeta obezbeđenje kvaliteta softverskih proizvoda, uči studente osnovnim konceptima testiranja softvera.

Cena pohađanja kursa

U sledećoj tabeli prikazana je cena kursa ISTQB® Osnovni nivo po polazniku:

PopustiTable

* Preostala tri IT klastera čine IKT Mreža iz Beograda, IKT klaster Centralne Srbije iz Kragujevca i Niški klaster naprednih tehnologija iz Niša.
** Istovremeno je moguće koristiti samo jedan od popusta

U cenu kursa je uračunat radni materijal i ketering u pauzama predavanja. U cenu pohađanja kursa NIJE uračunata i cena polaganja ispita.

Ispiti

Za rasporede polaganja ispita u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beoradu – pogledajte ovde.

Cenovnik

Osnovni nivo Nakon treninga Direktno polaganje
(bez pohađanja treninga)
Standardna cena polaganja ispita (bez popusta) 120 € 170 €
Popust za članice IKT mreže i NiCAT: 5% 114 € 161.5 €
Popust za članice VOICT: 20%  96 € 136 €
Napredni nivo Nakon treninga Direktno polaganje
(bez pohađanja treninga)
Standardna cena polaganja ispita
(bez popusta)
170 € 230 €
Popust za članice IKT mreže, ICT CS i NiCAT: 5% 161,5 € 218,5 €
Popust za članice VOICT: 20% 136 € 184 €

Rok za prijavu polaganja ispita je najkasnije 2 radna dana pre termina polaganja.

__________________________________________________________

ISTQB® – International Software Testing Qualifications Board

SEETB® – South East European Testing Board (članica ISTQB®-ja koja pokriva teritorije Bugarske, Rumunije, Srbije i Crne Gore)

Quality House – akreditovana kompanija za organizovanje kurseva na teritoriji koju pokriva SEETB®

VOICT – Vojvodina ICT Cluster (ekskluzivni partner SEETB®-a na teritoriji Srbije)

 

 

4 komentara

 1. Poštovani,

  Da li je ovo jedini termin za održavanje kursa u ovoj godini, ili će do kraja godine biti još termina za održavanje kurseva?

  S poštovanjem.

 2. Postovani,

  Interesuje me kada ce biti objavljen raspored polaganja ispita ISTQB – osnovni nivo, za tekucu godinu po gradovima?
  Izgleda da stranica nije dostupna ili je promenjen link.

  Hvala,
  Djordje

 3. Da li neko odrzava ovaj sajt, obzirom da je Djordje 27. maja prijavio da stranica sa terminima polaganja nije dostupna i od tada niti je on dobio odgovor, niti je stranica sa terminima polaganja sredjena?

  Hvala,
  Aca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vojvodina ICT Cluster

Vojvodina ICT Cluster